Fem Guinardó

Fem Guinardó

El Pla Barcelona Intercultural 2021-2030

8 de maig de 2024

El Pla Barcelona Intercultural 2021-2030

El Pla Barcelona Intercultural 2021-2030 és una iniciativa que sorgeix dins del marc del Pla Barcelona Intercultural 2021-2030. Aquest projecte té com a objectiu principal reforçar el compromís institucional amb la interculturalitat i fomentar la integració d'aquesta perspectiva en totes les accions del govern municipal. En aquesta ocasió, analitzarem el PAID de Horta-Guinardó (2024-2027), el qual compta amb cinc eixos d'actuació fonamentals.

  1. Organització interna: Per impulsar la perspectiva intercultural en totes les àrees i serveis del districte, es crearà una secretaria tècnica encarregada de promoure i fer seguiment al PAID. Aquesta secretaria s'encarregarà de reforçar la coordinació entre els serveis que atenen persones de diferents contextos interculturals i també facilitarà la tasca intercultural al territori.
  2. Formació: En aquest eix, es busca capacitar els treballadors del districte en temes d'interculturalitat i no discriminació. Això permetrà millorar les competències del personal i dels equipaments de proximitat, fomentant així un ambient més inclusiu i divers.
  3. Comunicació: La comunicació intercultural és essencial per garantir una societat inclusiva i no discriminatòria. En aquest sentit, es duran a terme accions comunicatives amb perspectiva intercultural, que estaran accessibles a tota la població. Es elaboraran guies de comunicació intercultural, es produirà i difondrà material en diferents idiomes i s'implementaran pautes per generar informació de lectura fàcil.
  4. Participació i coproducció: Per promoure la perspectiva intercultural, es reforçaran les actuacions de suport, acompanyament i diàleg amb el teixit associatiu i la ciutadania. Es realitzarà un mapa de les associacions, col·lectius i comunitats religioses presents al districte, a més d'un diagnòstic de les necessitats i interessos de la població de diferents contextos culturals. Els projectes amb perspectiva intercultural tindran prioritat als equipaments del districte.
  5. Accés a tràmits i serveis: El pla busca garantir l'accés equitatiu de tota la població del districte als tràmits i serveis. S'articulen ajudes i recursos per facilitar la tramitació digital i es promou la diversitat cultural i religiosa en les activitats que es realitzin en l'espai públic.

La implementació del PAID de Horta-Guinardó comptarà amb la participació de diverses àrees, departaments, serveis i equipaments del districte. En la primera reunió es van establir les bases metodològiques per a la incorporació progressiva del pla i es va consolidar el grup motor, el qual es reunirà periòdicament per fer seguiment a aquest procés.

Més Informació

Carregant...
x
X